Bevegelse

Bevegelse – motoriske og pedagogiske perspektiver

Denne boka er produsert som lærebok innen fagfeltet motorisk utvikling og læring. Boka er beregnet på studenter i idretts- og lærerutdanningene. Den vil også passe godt til de som allerede jobber med barn i barnehage, skole, SFO og i idretten, - og som ønsker kompetanseheving.

 

Boka inneholder:

accessibility

Kropp

bevegelse er meningen

child_care

Barndom

Blikk på barndom, oppvekst og muligheter for bevegelse

trending_up

Barns utvikling

Barns utvikling- en helhet

motorcycle

Motorikk

begreper, definisjoner og teorier om motorisk utvikling og læring

nature_people

Barns bevegelsesutvikling

begreper, definisjoner og teorier om motorisk utvikling og læring

remove_red_eye

Observasjon av motorikk

samt sammenhengen motorikk og andre utviklingsområder