Bevegelse

Bevegelse – motoriske og pedagogiske perspektiver

Denne boka er produsert som lærebok innen fagfeltet motorisk utvikling og læring. Boka er beregnet på studenter i idretts- og lærerutdanningene. Den vil også passe godt til de som allerede jobber med barn i barnehage, skole, SFO og i idretten, - og som ønsker kompetanseheving.

Fra forordet

Sample title

Denne boka er skrevet som en lærebok for studenter som studerer bevegelse, motorisk utvikling og læring på grunnleggende nivå. Boka har et holistisk utviklingsperspektiv, med en pedagogisk tilnærming. Barns vekst og utvikling, med perspektiver fra anatomi og fysiologi blir ikke berørt, her vises til annen litteratur.

Boka er først og fremst skrevet som en grunnbok på bachelornivå i idrett og for emner med bevegelse, motorisk utvikling og læring i lærerutdanningene. Det er også et underliggende ønske om å møte et udekket behov for kompetanseheving på fagfeltet i barnehager og skoler, og i barneidretten i norsk idrett.

Boka er blitt til som et resultat av stor interesse, erfaring og studier omkring barns bevegelsesutvikling. Erfaringen er fra mange års praktisk arbeid med barn. Kunnskapen er hentet fra studier og vitenskapelig arbeid og den samlede kompetansen er derfor både praksisnær og forskningsbasert.

Særlig viktig for den formen som er valgt, er tilbakemeldinger fra studenter. Boka er prøvd ut i ulike studier og emner. Det er alltid mer en ønsker å ha med, men fagstoffet, både i nivå og omfang, må til slutt begrenses.