Bestillingskurs

devices_other

Bestillingskurs 1

Beregnet på foreldre, ansatte i barnehage og småskoletrinnet: 
Betydningen av barns bevegelseslek

brightness_high

Bestillingskurs 2

Beregnet på foreldre, trenere og ledere i barneidretten: 
Hvordan blir de beste best?