Om oss

Unni Bogstrand Segberg er vitenskapelig tilsatt ved Universitetet i Agder, fakultet for helse og idrettsvitenskap. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge i skole og idrett, og underviser på alle nivå innen lærer- og idrettsutdanningene ved universitetet.

Faglig er hun særlig opptatt av bevegelseslek, kvalitetsutvikling av motorikk og den betydning motorisk funksjon har for barns utvikling; både personlighetsutvikling og idrettslig utvikling. Kontaktinfo: